Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Zmarł dr Andrzej Gołębiewski

Zmarł dr Andrzej Gołębiewski

Zmarł doktor Andrzej Gołębiewski, rektor elekt Akademii Handlowej w Radomiu, wiceprezes Regionalnego Oddziału Polityki Społecznej w Radomiu

Andrzej Gołębiowski był absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Był wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członkiem Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Interesował się problematyką pedagogiczną i społeczno-polityczną. Był autorem i realizatorem programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktorem kilkunastu opracowań zbiorowych i autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizatorem konferencji naukowych, krajowych jak i międzynarodowych. Jego pasją była turystyka górska.

Wybitny Nauczyciel akademicki, oddany bez reszty swojej pracy. A także życzliwy Kolega, który zawsze chętnie służył radą i dzielił się swoim doświadczeniem. Wielki żal, wielka strata. Żegnaj Andrzeju

– żegnają doktora Andrzeja Gołębiewskiego przyjaciele- członkowie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej nie tylko z Radomia.