Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Władze

Zarząd główny

Prezes ZG

Mirosław Grewiński

Wice Prezes ZG

Joanna Szczepaniak-Sienniak

Sekretarz

Ewelina Zdebska

Skarbnik

Dorota Zalewska
 

Krzysztof Chaczko

Maria Gagacka

Wiesław Koczur

Jerzy Krzyszkowski

Joanna Lizut

Beata Samoraj-Charitonow

Teresa Zbyrad

Komisja Rewizyjna

Łukasz Jurek – przewodniczący GKR
Beata Ziębińska – zastępca przewodniczącego GKR
Józef Młyński – sekretarz GKR

Sąd Koleżeński

Ryszard Szarfenberg – przewodniczący SK
Krystyna Gilga – zastępca przewodniczącego SK
Sławomir Kalinowski – członek SK