Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Oddział w Katowicach

WŁADZE:

Prezes – dr Anna Zasada-Chorab
Wiceprezes – dr Bożena Zasępa
Członek zarządu – Piotr Bańczyk
Sekretarz – prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
Skarbnik –dr Hanna Kelm

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Przewodniczący – dr Roman Śmietański
Sekretarz – dr Natalia Stępień-Lampa
Członek – Sonia Pukarowska