Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Oddział Zachodniopomorski

Dane kontaktowe:

Ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin

Tel. 91 424 32 11

30 maja 2019 roku – podjęta została uchwała założycielska i wyłonione władze oddziału zachodniopomorskiego PTPS

Zarząd:

  • Prezes – prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik
  • Wiceprezes – mgr Agnieszka Żwierełło
  • Członek – mgr Sylwia Juźwiak
  • Sekretarz – dr Grażyna Leśniewska
  • Skarbnik – mgr Mirosława Zielony

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca – mgr Joanna Golczyk
  • Członek – dr Dariusz Dziechciarz
  • Członek – dr Barbara Masna