Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Oddział w Radomiu

Adres

ul. Chrobrego 31
26-600 Radom
tel. 483627667 oraz 483617412

Władze:

Prezes – dr Maria Gagacka
Wiceprezes – dr Andrzej Gołebiowski
Członek zarządu – dr Agnieszka Zaborowska
Sekretarz – dr Justyna Bojanowicz
Skarbnik –mgr Paulina Wasilewska

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca – dr Mikołaj Olszewski
Sekretarz – Dr hab. Anatol Peretiatkowicz prof. UTH
Członek – mgr Agnieszka Łupińska