Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

XXXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

XXXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

XXXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i Konferencja Naukowa „Partnerstwo między profesjami społecznymi. Współpraca, współdziałanie, integracja w pracy socjalnej”

Warszawa, 18-20 października 2023 r.
Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18

Wydarzenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, Uczelnię Korczaka – Akademię Nauk Stosowanych, oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Projekt jest dofinansowany ze środków MEiN w ramach programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych

Program XXXII Zjazdu PSSPS