Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Oddział we Wrocławiu

Adres

Ul. Koszarowa 3 budynek 2/3
51-149 Wrocław

Władze

  • Prezes: Szczepaniak-Sienniak Joanna
  • 1 wiceprezes: Zamorska Katarzyna
  • Sekretarz: Moroń Dorota
  • Skarbnik: Gilga Krystyna
  • Członek Zarządu: Jurek Łukasz

Komisja rewizyjna

  • Przewodnicząca: Rojek-Nowosielska Magdalena
  • Sekretarz: Kamiński Stanisław
  • Członek: Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna

Rys historyczny

Z inicjatywą powołania Oddziału Dolnośląskiego PTPS wystąpili przedstawiciele środowisk naukowych: Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu. Oddział Dolnośląski został powołany uchwałą nr 2 Zarządu Głównego PTPS z dnia 12 listopada 2008 roku. Siedzibą oddziału wyznaczono miasto Wrocław, a obszar jego działalności obejmuje województwo dolnośląskie. Pierwszy zjazd Oddziału Dolnośląskiego PTPS odbył się 4 marca 2009 roku. Podczas zjazdu wybrane zostały władze Oddziału oraz przyjęta została uchwała programowa określająca cele i zadania na lata 2009-2013. Oddział jest płaszczyzną integracji i ścisłej współpracy środowisk naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz DWSSP „Asesor”. Wśród ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Oddziału Dolnośląskiego PTPS wymienić można: – cykl konferencji poświęconych tematyce rodziny – w 2010 r. we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny”, na jesień 2011 planowana jest II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Usługi społeczne wobec rodziny”; – organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku”; – cykl Wrocławskich Seminariów o Polityce Społecznej – w 2010 r. odbyło się I seminarium pt. „Osoby starsze w społeczeństwie – społeczeństwo wobec osób starszych”, w 2011 roku planowane są dwa kolejne seminaria. W ramach pracy naukowej Oddziału Dolnośląskiego PTPS ukazała się monografia pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej pt. Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku. W druku są Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red. Adama Kubowa i Joanny Szczepaniak pt. Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny.