Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konferencja o prawach dziecka w Polskiej Misji Dyplomatycznej Narodów Zjednoczonych

Konferencja o prawach dziecka w Polskiej Misji Dyplomatycznej Narodów Zjednoczonych

Prezes PTPS prof. Mirosław Grewiński uczestniczył w konferencji o prawach dziecka w Polskiej Misji Dyplomatycznej Narodów Zjednoczonych w Genewie.  Moderuje panel numer 3. Temat praw dziecka jest ważny z punktu widzenia wojny na Ukrainie i polityki społecznej. W konferencji uczestniczy ambasador Polskiej Misji Dyplomatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie – Pan Zbigniew Czech oraz Batia Gilad z Izraela – inicjatorka korczakowskiej konferencji w Genewie.