Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

W czerwcu odbył się kolejny już w historii Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Zjazd Wyborczy, w wyniku którego wybrano nowe władze PTPS. W związku ze zmianami w Statucie Towarzystwa nowy skład Zarządu Głównego uległ rozszerzeniu.

Pełny skład nowego Zarządu oraz informację o przebiegu Wyborów w 2016 r.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z informacją na temat naszego Kongresu opublikowaną na stronach European Social Network http://www.esn-eu.org/news/803/index.html.

Serdecznie gratulujemy nowym Władzom PTPS!