Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
Termin zgłoszeń:2016-08-31
Termin konferencji:2016-10-06 do 2016-10-07
Miejscowość: Lublin
Punktacja publikacji:5
Opłata konferencyjna od:350 zł brutto
Dane kontaktowe: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS , plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 20-031 Lublin,
e-mail: sdkotula@poczta.umcs.lublin.pl
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skło0dowskiej, ul. I. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin,
e-mail: s.wojnarowicz@poczta.umcs.lublin.pl
Informacje ogólne: Podczas konferencji chcielibyśmy dokonać przeglądu aktualnego stanu badań naukowych, a także zaprezentować rozwiązania praktyczne sytuujące się w następujących obszarach tematycznych:
• Czytelnicy, praktyki czytania i użytkowania piśmiennictwa – ujęcie historyczne.
• Czytelnictwo, czytanie, czytelnicy współcześnie – sfera cyfrowa w kulturze czytelniczej, nowe przestrzenie i praktyki komunikacyjne, narzędzia i technologie, wydawcy.
• Użytkownicy bibliotek i informacji w dobie kultury multimedialnej: nowe technologie i kanały komunikacyjne w budowaniu relacji bibliotek z użytkownikami, w promocji wiedzy, czytelnictwa i usług bibliotecznych.
• Biblioteki, archiwa, muzea – tradycja i kontynuacje w epoce digitalnej, przemiany form dystrybucji i obiegu kultury: biblioteki cyfrowe, repozytoria naukowe, katalogi i bibliograficzne bazy danych, e-media i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy; działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
• Biblioteki – Internet – działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
• Budowa i wykorzystanie otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych, digitalizacja i wizualizacja zasobów informacji i wiedzy.
• Serwisy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą
• Słowo, obraz, dźwięk, animacja – mediateki, centra informacji, ich zbiory i funkcje w dobie kultury multimedialnej.
• Problemy metodologiczne badań bibliologii i informatologii – metody, źródła, narzędzia, nowe doświadczenia badawcze z uwzględnieniem inspiracji innych nauk i humanistyki cyfrowej.