Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Żegnamy Profesor dr hab. Bożenę Balcerzak – Paradowską

Żegnamy Profesor dr hab. Bożenę Balcerzak – Paradowską

Z głębokim smutkiem żegnamy Panią Profesor dr hab. Bożenę Balcerzak – Paradowską

Pani Profesor była uznanym autorytetem naukowym, autorką wielu znaczących publikacji z zakresu polityki społecznej, wieloletnim Dyrektorem  Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (2002-2012) oraz długoletnim pracownikiem naukowym, członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, członkiem Zespołu Ekspertów NCN oraz uczestnikiem wielu licznych gremiów naukowych.

Szanowna Pani Profesor – dziękujemy i będziemy pamiętać