Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Nowe władze RO PTPS we Wrocławiu

Nowe władze RO PTPS we Wrocławiu

Z przyjemnością prezentujemy nowy Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTPS:

  • Prezes: Szczepaniak-Sienniak Joanna
  • 1 wiceprezes: Zamorska Katarzyna
  • Sekretarz: Moroń Dorota
  • Skarbnik: Gilga Krystyna
  • Członek Zarządu: Jurek Łukasz

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego PTPS:

  • Przewodnicząca: Rojek-Nowosielska Magdalena
  • Sekretarz: Kamiński Stanisław
  • Członek: Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna