Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Pomoc społeczna. Idea – rozwój – instytucje, PWN, 2022

Pomoc społeczna. Idea – rozwój – instytucje, PWN, 2022

Informujemy, iż ukazała się trzecia cześć serii społecznej PWN. Po „Polityce społecznej” (PWN, 2018) oraz „Pracy socjalnej” (PWN, 2019) polski czytelnik otrzymuje unikatową książkę pt. „Pomoc społeczna. Idea – rozwój – instytucje” (PWN, 2022). Unikatową, gdyż przedstawiający po raz pierwszy w Polsce interdyscyplinarną, całościową analizę pomocy społecznej. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków związanych z obszarami pomocowymi, szczególnie pracy socjalnej, polityki społecznej czy pedagogiki społecznej oraz do osób związanych z profesjami i zawodami pomocowymi (np. pracowników socjalnych), badaczy zajmujących się kwestiami społecznymi, dziennikarzy, samorządowców czy wszystkich wrażliwych na problemy społeczne.

Książka prezentuje m.in.:

  • genezę i rozwój pomocy drugiemu człowiekowi;
  • unormowania prawne, organizację, funkcje i świadczenia w pomocy społecznej;
  • działania pomocy społecznej w obszarze wsparcia rodzin, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób z uzależnieniami czy w kryzysie bezdomności;
  • beneficjentów, kadry i usługi w pomocy społecznej;
  • zarządzanie, diagnozowanie i międzynarodowy wymiar pomocy społeczne;
  • najnowsze tendencje w tym obszarze polityki społecznej.

Książka ukazała się pod redakcją Elżbiety Bojanowskiej, Krzysztofa Chaczko, Jerzego Krzyszkowskiego i Eweliny Zdebskiej, zaś autorzy poszczególnych rozdziałów tworzą grono niemal czterdziestu polskich naukowców i praktyków pomocy społecznej z prawie wszystkich liczących się polskich ośrodków naukowych zajmujących się w polityką społeczną.

Patronat nad książką objęło Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Spis treści