Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Zapowiedzi

Zapowiedzi
Z inicjatywy prof. M.Grewińskiego i prof. A. Karwackiego powstaje w ramach ZG PTPS 1 tom książki pt. „Portrety w polityce społecznej”, w której opublikowane zostaną wywiady z 20 wybitnymi Osobowościami polskiej nauki o polityce społecznej. Będą to nestorzy naszej dyscypliny, osoby o niekwestionowanym życiowym dorobku z zakresu polityki społecznej, a także osoby, które pełnią w tej chwili ważne funkcje publiczne w obszarze polityki społecznej.
1 tom ukaże się w listopadzie 2019 r.  i będzie promowany m.in podczas uroczystego Seminarium z udziałem Bohaterów naszej książki. Seminarium planowane jest na druga połowę XI 2019 r.
Równolegle powstaje aktualnie tom 2, w którym znajdą się kolejne Osobowości naszej dyscypliny, które wniosły istotny wkład w rozwój polityki społecznej w ostatnich dekadach. 2 tom ukaże się w 2020 r. Na 2021 r. przewidziany jest 3 tom publikacji z wywiadami z młodszym pokoleniem polityków społecznych, które generacyjnie przejmuje aktualnie stery w sferze nauki i dydaktyki z zakresu polityki społecznej.
Projekt 3 tomów książki „Portrety w polityce społecznej” powstaje ze środków własnych PTPS.