Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej

Niezmiernie milo Nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej wzięło udział w opracowaniu na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego.

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 stanowi uszczegółowienie oraz rozwinięcie celów i działań zapisanych w mazowieckiej strategii polityki społecznej. W dokumencie tym stwierdza się, iż „istotne jest prowadzenie regionalnej polityki senioralnej sprzyjającej aktywizacji osób starszych i zapobiegającej ich wykluczeniu i utracie samodzielności. Ważne jest połączenie działań z polityką rozwojową i deinstytucjonalizacji”.

Opracowany przez Naszych ekspertów PTPS-u program stanowi załącznik do uchwały nr 1118/62/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Projekt opracowany został przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w składzie:

  • Prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska (Uniwersytet Warszawski) –kierownik zespołu
  • Prof. dr hab. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • Dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)
  • Dr hab. prof. WSP Mirosław Grewiński (Uczelnia Korczaka)
  • Dr Klaudia Wolniewicz-Slomka (badaczka niezależna)