Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Seminarium naukowe „30-lecie Okrągłego Stołu w Polsce – konsekwencje dla polityki społecznej”

Seminarium naukowe „30-lecie Okrągłego Stołu w Polsce – konsekwencje dla polityki społecznej”

W czwartek 7 marca w Warszawie na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Korczaka  odbyło się seminarium naukowe „30-lecie Okrągłego Stołu w Polsce – konsekwencje dla polityki społecznej”, które zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, Uczelnię Korczaka i Sektorową Radę ds. Kompetencji – Zdrowie i Opieka Społeczna.

Panelistów i licznie zgromadzoną publiczność powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej prof. Mirosław Grewiński oraz Dyrektor Fundacji „Amicus Europae” dr Ireneusz Bil, zaś wykład otwierający wygłosił Henryk Wujec.

Podczas pierwszego panelu, poprowadzonego przez prof. Juliana Auleytnera, o przełomowych dla Polski obradach Okrągłego Stołu i jego konsekwencjach dla transformacji ustrojowej opowiedzieli uczestnicy tego historycznego wydarzenia sprzed 30 lat: Henryk Wujec, Stanisław Ciosek, prof. Janusz Reykowski, Jan Lityński i Jakub Wygnański.

Uczestnicy drugiego panelu: prof. Stanisława Golinowska,  prof. Tadeusz Szumlicz, prof. Piotr Błędowski, prof. Jerzy Krzyszkowski, prof. Kazimierz Frieske i dr Joanna Staręga-Piasek dyskutowali o tym, co po 1989 roku udało się w polskiej polityce społecznej zrealizować, jakie działania się nie powiodły lub jakie obszary polityki społecznej zostały zaniedbane. Moderatorem tego panelu była prof. Barbara Szatur-Jaworska.

Aktualnym wyzwaniom polityki społecznej poświęcony był trzeci panel, poprowadzony przez prof. Mirosława Grewińskiego. Wśród uczestników tego panelu znaleźli się: prof. Irena Kotowska, prof. Cezary Żołędowski, dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak, dr Joanna Lizut i Barbara Kucharska.

Seminarium zakończyło się wystąpieniem prof. Adama Kurzynowskiego, który podsumował wydarzenie.