Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

SEMINARIUM NAUKOWE „KRAKOWSKIM TARGIEM O POLITYCE SPOŁECZNEJ”

SEMINARIUM NAUKOWE „KRAKOWSKIM TARGIEM O POLITYCE SPOŁECZNEJ”

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członkowie Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Krakowie zainaugurowali cykl seminariów naukowych pod tytułem „Krakowskim targiem o polityce społecznej”. Pierwsze spotkanie z tego cyklu poświęcone było obchodzonej w tym roku rocznicy 30-lecia rozpoczęcia reformy pomocy społecznej.
Panelistów oraz zgromadzoną publiczność w postaci dyrektorów i kierowników instytucji pomocy społecznej, przywitał Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych UP oraz Prezes Regionalnego Oddziału PTPS w Krakowie prof. Norbert G. Pikuła. W pierwszym panelu dotyczącym perspektywy ogólnopolskiej reformy polityki i pomocy społecznej rozpoczętej podczas obrad Okrągłego Stołu, wystąpili prof. Mirosław Grewiński, dr Joanna Staręga-Piasek oraz prof. Teresa Zbyrad. Moderatorem tej części seminarium był Prezes Zarządu Głównego PTPS prof. Mirosław Grewiński. Drugą część spotkania omawiającą zmiany w pomocy społecznej na poziomie regionalnym/krakowskim moderował dr Krzysztof Chaczko, zaś wystąpili w niej: Józefa Grodecka oraz Stanisława Urbaniak. Całość zakończyła się żywą dyskusją z udziałem uczestniczących w spotkaniu kadr pomocy społecznej.