Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

30–lecie Okrągłego Stołu w Polsce – konsekwencje dla polityki społecznej

30–lecie Okrągłego Stołu w Polsce – konsekwencje dla polityki społecznej

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Uczelnia Korczaka i Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Zdrowie i Opieka Społeczna mają zaszczyt zaprosić na bezpłatne seminarium naukowe „30–lecie Okrągłego Stołu w Polsce – konsekwencje dla polityki społecznej”, które odbędzie się 7 marca 2019 r. w godz. 9.30 – 15.00 na Wydziale Nauk Społecznych WSP im. J. Korczaka przy ul. Urbanistów 3 w Warszawie.

Celem seminarium jest dyskusja o konsekwencjach Okrągłego Stołu dla polskiego społeczeństwa z perspektywy realizacji polityki społecznej. Jaki wpływ miał Okrągły Stół na wybór takiego a nie innego modelu polskiej transformacji? Czy coś można było zrobić inaczej z perspektywy czasu? Czy rozwiązania, jakie przyjęliśmy były najlepsze z możliwych, czy może były nie do końca przemyślane? Jak z perspektywy tych 30 lat oceniamy polską transformację?

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 28 lutego 2019 r. pod numerem telefonu 22 823 66 23 wew. 103 lub mailowo: zg.ptps@gmail.com (w tytule wiadomości wpisując „Seminarium – zgłoszenie”, a w treści wiadomości podając imię i nazwisko oraz kontaktowy adres mailowy)

Zaproszenie i program

Ogłoszenie

Program seminarium

9.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.15 Powitanie – prof. Mirosław Grewiński, prezes Zarządu Głównego PTPS, dr Ireneusz Bil, Fundacja Amicus Europae

10.15 – 10.30 Wykład otwierający – minister Henryk Wujec

10.30 – 11.40 Panel 1 – Kontekst Okrągłego Stołu i jego konsekwencje dla wyboru takiego a nie innego modelu transformacji ustrojowej – prowadzenie: prof. Julian Auleytner

Paneliści – uczestnicy obrad Okrągłego Stołu: Henryk Wujec, Jan Lityński, prof. Janusz Reykowski, Stanisław Ciosek, Jakub Wygnański

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.20 Panel 2 – 30 lat polskiej polityki społecznej od rozpoczęcia transformacji – co się udało, a co nie? – prowadzenie: prof. Barbara Szatur-Jaworska

Uczestnicy panelu – prof. Stanisława Golinowska,  prof. Tadeusz Szumlicz , dr Joanna Staręga-Piasek, prof. Piotr Błędowski, prof. Jerzy Krzyszkowski, prof. Kazimierz Frieske

13.20 – 14.30 Panel 3 – Aktualne wyzwania polityki społecznej – prowadzenie: prof. Mirosław Grewiński

Uczestnicy:  prof. Irena Kotowska, prof. Cezary Żołędowski, dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak,

dr Joanna Lizut, dr Barbara Samoraj-Charitonow, Barbara Kucharska

14.30 – 14.45 Podsumowanie – prof. Adam Kurzynowski

* godz. 14.45 – 16.00 Spotkanie Sekcji Usług Społecznych i Pracy Socjalnej PTPS – organizacja: Barbara Kucharska, dr hab. Arkadiusz Durasiewicz