Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Reaktywacja czasopisma PTPS „Wiadomości Społeczne”

Reaktywacja czasopisma PTPS „Wiadomości Społeczne”

Premiera Czasopisma „Wiadomości Społeczne” miała miejsce podczas Zjazdu Wyborczego PTPS 2 grudnia 2021 r. w Warszawie.

Pierwszy numer  „Wiadomości Społecznych” poświęcony jest w całości usługom społecznym i centrom usług społecznych.

Zapraszamy do lektury!

Wiadomości Społeczne 1(24)-2021