Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konferencja Naukowa ”Współczesne wyzwania polityki społecznej” 

Konferencja Naukowa ”Współczesne wyzwania polityki społecznej” 

Konferencja była dofinansowana ze środków budżetu państwa, w ramach programu Doskonała Nauka, nr DNK/SN/515234/2021, pt. EKONOMICZNE I SPOŁECZNE IMPLIKACJE PANDEMII COVID-19 DLA RODZINY. WYZWANIA DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ

2-3 grudnia 2021 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Współczesne wyzwania polityki społecznej” [program], której organizatorami byli Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W pierwszym dniu konferencji poruszono fundamentalne kwestie w teorii i praktyce polityki społecznej w Polsce. Panel dyskusyjny moderowany był przez Pana Prezesa PTPS prof. UK dra hab. Mirosława Grewińskiego. Wśród panelistów mieliśmy okazję wysłuchać Prof. Zdzisławę Janowską, Prof. Juliana Auleytnera, Prof. Piotra Błędowskiego, Prof. APS Kazimierza Frieske. Dyskutowano nt. kierunków zmian paradygmatów polityki społecznej, zagadnień mających fundamentalne znaczenie dla modeli PS i welfare state oraz nt. aksjologii i teorii polityki społecznej. 

Kontynuacją panelu dotyczącego fundamentalnych kwestii w teorii i praktyce polityki społecznej w Polsce była pierwsza sesja moderowana przez prof. UEW Joannę Szczepaniak-Sienniak. W tej sesji swoje wystąpienia zaprezentowali: dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW, dr hab. Marek Rymsza, dr Łukasz Jurek.

Uroczyste spotkanie przy kolacji odbyło się wraz z okolicznościowym koncertem Reni Jusis było okazją do integracji, wymiany myśli i planowania nowych inicjatyw.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od sesji priorytety polskiej polityki społecznej moderowanej przez prof. UE Wiesława Koczura, gdzie zaprezentowano referaty dr Marii Gagackiej, dr Joanna Lizut, dr hab. prof. ucz. Teresy Sołdra-Gwiżdż, dra hab. prof. ucz. Józefa Młyńskiego, dra hab. Norberta G. Pikuły, dr hab. prof. ucz. Doroty Moroń oraz dra Marcina Kolwitz. Kolejna sesja dotyczyła instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce, którą w pierwszej części moderowała dr Joanna Lizut a w drugiej dr hab. prof. UJD Jerzy Krzyszkowski. Zaprezentowano jedenaście referatów, w tym: dra hab. prof. ucz. Mirosława Grewińskiego, dra hab. prof. ucz. Wiesława Koczura, dra hab. prof. ucz. Jerzego Krzyszkowskiego, dr hab. prof. ucz. Violetty Korporowicz-Żmichowskiej, dra Andrzeja Kobiałki, dra hab. prof. ucz. Marka Klimka oraz dr hab. Beaty Ziębińskiej, dra Marka Kawy, dr Małgorzaty Bozackiej i dra Huberta Kotarskiego, dra Stanisława Białka, jak również  dra Krzysztofa Chaczko, dr Eweliny Zdebskiej i mgr Wojciecha Glaca.

Całość dwudniowych obrad zakończyła dyskusja, zgłaszane postulaty i rekomendacje do dalszych działań w obszarze polityki społecznej w Polsce. 

Wszystkim prelegentom, uczestnikom i sympatykom PTPS serdecznie dziękujemy za udział!