Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

„Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” polityki społecznej w Polsce i w woj. lubelskim

„Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” polityki społecznej w Polsce i w woj. lubelskim

Arkadiusz Biały, Andrzej Juros

W dniu 24 września 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie miała miejsce konferencja pt. „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, kolejna z 16 konferencji regionalnych organizowanych w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym”.

Jubileusz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a zarazem odbudowywania struktur organizacyjnych odradzającego się państwa, w tym instytucji i organizacji mających istotny wpływ na rozwój polityki społecznej w niepodległej Polsce, stanowił okazję do podsumowania tego okresu („Przeszłość), wskazania na obecne doświadczenia i działania podejmowane przez Rząd Polski w zakresie polityki społecznej („Teraźniejszość”) oraz dyskusji na temat przyszłych wyzwań stawianych przed polityką społeczną w Polsce i w regionie, w kontekście aspiracji młodego pokolenia i wyzwań jakie stwarza starzejące się społeczeństwo („Przyszłość”). W drugiej części konferencji wiodącym tematem, wokół którego koncentrowały się wypowiedzi dyskutantów, była „Ekonomia społeczna w 100-leciu polityki społecznej”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Lubelski Urząd Wojewódzki, Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Konferencję otworzył Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, a wystąpienie otwierające wygłosił Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwsza sesja poświęcona była „Przeszłości”, „Teraźniejszości” i „Przyszłości” polityki społecznej w Polsce i w woj. lubelskim. Dr Andrzej Juros, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wprowadził uczestników konferencji w historyczny rys polityki społecznej w Polsce i w regionie lubelskim po odzyskaniu niepodległości. O aktualnej polityce państwa w zakresie polityki społecznej mówił Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z kolei dr Paweł Wojciechowski, Główny Ekonomista w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przedstawił główne wyzwania jakie stoją przed polską polityką społeczną w najbliższej przyszłości.

W drugiej sesji tematem przewodnim dyskusji panelowej była „Ekonomia społeczna w 100-leciu polityki społecznej”. Dyskusję panelową poprzedziła emisja odcinka audycji TVP3 Lublin: „Włączeni i Aktywni – podmioty ekonomii społecznej w Gminie Józefów”. W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Pawła Narodowca, Kierownika Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, udział wzięli: Renata Jońska – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Zofia Żuk – Prezes Stowarzyszenia „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie oraz Małgorzata Paprota – Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Relacje z tego wydarzenia mogą Państwo znaleźć m.in. na stronach internetowych:

  1. TVP Lublin:  O przyszłości polityki społecznej. Debata w Lublinie
  2. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: Konferencja na 100-lecie polskiej polityki społecznej
  3. PFRON Oddział w Lublinie:  „Ekonomia społeczna w 100-leciu polityki społecznej”

Fotografie: Arkadiusz Biały