Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Seminarium „Wyzwania i szanse rozwoju usług społecznych w Polsce”

Seminarium „Wyzwania i szanse rozwoju usług społecznych w Polsce”

We wtorek 13 listopada w Warszawie na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka odbyło się seminarium „Wyzwania i szanse rozwoju usług społecznych w Polsce”, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Poniżej program seminarium, podczas którego dyskutowano m.in. na temat projektu ustawy o centrach usług społecznych:

10.00–11.00 Recepcja i serwis kawowy

11.00–11.10 Powitanie – prof. M. Grewiński – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, przedstawiciel  Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

11.10-11.20  Cele i działania Sekcji Pracy Socjalnej i Usług Społecznych przy PTPS – Barbara Kucharska

Sesja referatowa – Perspektywa usług społecznych – od teorii do praktyki – moderacja: prof. A. Karwacki, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

11.20–11.40 Perspektywa usług społecznych w polityce społecznej – prof. M. Grewiński, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

11.40–12.00 Organizowanie społeczności lokalnej a usługi społeczne – dr hab. B. Skrzypczak, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

12.00-12.20 Przyszłość pomocy społecznej z perspektywy zarządzania ośrodkiem pomocy społecznej – Zuzanna Grabusińska – dyrektor OPS Warszawa Praga Południe

12.20–12.45 Dyskusja

12.45–13.30 Lunch sponsorowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Otwarty Panel Ekspercki (uczestnictwo bezpłatne)

13.30 – 14.00 Centra usług społecznych: założenia i rozwiązania w prezydenckim projekcie ustawy – dr hab. M. Rymsza, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

14.00–15.00 Panel dyskusyjny – Refleksje nad projektem ustawy o realizacji usług społecznych w centrum usług społecznych – moderacja: dr J. Lizut, Uczelnia Korczaka.

Uczestnicy:  prof. J. Krzyszkowski, prof. R. Szarfenberg, B. Kucharska, Shivan Fate, K. Kott,  dr hab. A. Durasiewicz

15.00-15.30 Dyskusja

15.30 Konkluzje – dr hab. M. Rymsza, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  prof. M. Grewiński, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej