Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Zintegrowane usługi społeczne – wizyta delegacji PTPS w Bułgarii

Zintegrowane usługi społeczne – wizyta delegacji PTPS w Bułgarii

W dniach 25-26 września 2018 r. w Warnie (Bułgaria) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Social One Stop Shop – a New Approach to Social Inclusion”. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Social One Stop Shop” realizowanego wspólnie przez bułgarską gminę Aksakovo oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

W ramach konferencji przedstawiciele PTPS przedstawili następujące referaty: prof. Mirosław Grewinski oraz prof. Arkadiusz Karwacki „The Paradigm of Social Investment and Integrated Social Services”, prof. Jerzy Krzyszkowski „The Social Welfare System in Poland and Senior Policy” a mgr Aneta Szarfenberg „Revitalization as Trigger for Social Development”.

Konferencja, jak i cały projekt były okazją do wymiany doświadczeń w zakresie integracji i koordynacji usług społecznych w lokalnych społecznościach. Inicjatywa realizowana przez gminę Aksakovo jako koordynacja usług społecznych w formule „jednego okienka” i internetowej platformy dedykowanej świadczeniu usług przez różne lokalne instytucje jest o tyle interesująca, że w Polsce wkrótce trafi do parlamentu prezydencka ustawa o centrach usług społecznych, których funkcje mają być w dużej mierze zbieżne z istotą bułgarskiego „One Stop Shop’u”.