Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Nowe władze oddziału w Radomiu

Nowe władze oddziału w Radomiu

Wybrano nowe władze regionalnego oddziału PTPT w Radomiu:

  • Prezes – dr Maria Gagacka
  • Wiceprezes – dr Andrzej Gołebiowski
  • Członek zarządu – dr Agnieszka Zaborowska
  • Sekretarz – dr Justyna Bojanowicz
  • Skarbnik –mgr Paulina Wasilewska

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca – dr Mikołaj Olszewski
  • Sekretarz – Dr hab. Anatol Peretiatkowicz prof. UTH
  • Członek – mgr Agnieszka Łupińska