Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Liberalizm

Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Liberalizm

„Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Liberalizm” Dawid Wieczorek, Beata Ziębińska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

W publikacji omówione są ogólne założenia doktryny liberalnej a przede wszystkim poglądy reprezentantów liberalizmu krakowskiego z naciskiem na opisanie wpływów, jaki ta myśl wywierała na politykę społeczną oraz z jakich źródeł jej przedstawiciele czerpali wzorce. Założenia badawcze przyjęte podczas analizy tych oddziaływań, skoncentrowane się na kwestiach społecznych, poglądach na naturę człowieka i prawa, roli państwa, podejściu do pracy i płacy oraz wszystkich zagadnień społecznych, szczególnie istotnych dla omówienia procesu kształtowania się polityki społecznej w myśl wolnościowych ideałów.