Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych

Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych

Konferencja naukowa pt. III Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Polska-Rosja na temat „Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Termin zgłoszeń:2016-09-20
Termin konferencji:2016-10-20 do 2016-10-21

Miejscowość: Siedlce
Punktacja publikacji:5
Opłata konferencyjna od:150 zł brutto

Dane kontaktowe: mgr Anna Piskorz tel. 793 265 989, konferencja.bezpieczenstwo2016@gmail.com (język polski)
mgr Aleksiej Pulik tel. 724 472 741, konferencja.bezpieczenstwo2016@gmail.com (język rosyjski)
mgr Marta Stempień tel. 515 814 351, konferencja.bezpieczenstwo2016@gmail.com (język angielski)
www.uph.edu.pl/wydarzenia/najblizsze-wydarzenia/4197-iii-miedzynarodowe-seminarium-naukowe-z-cyklu-polska-rosja-na-temat-percepcja-wspolczesnych-wyzwan-kryzysow-i-konfliktow-miedzynarodowych

Informacje ogólne:
Języki robocze: polski, rosyjski, angielski

BLOKI TEMATYCZNE

  • Aspekty teoretyczne i prawne
  • Determinanty współczesnych kryzysów i konfliktów międzynarodowych
  • Dylemat użycia siły w stosunkach międzynarodowych
  • Dynamika współczesnych kryzysów i konfliktów międzynarodowych
  • Geopolityczny aspekt współczesnych kryzysów i konfliktów międzynarodowych
  • Rola organizacji międzynarodowych w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu kryzysów i konfliktów międzynarodowych
  • Wyzwania, kryzysy i konflikty międzynarodowe w mediach
  • Opłaty:

370 zł – pełny udział
100 zł – publikacja artykułu w recenzowanej monografii
150 zł – udział w 1 lub 2 dniu seminarium, bez udziału w uroczystej kolacji
200 zł – udział w 1 dniu seminarium wraz z kolacją

Zgłoszenie należy przesłać do 20 września 2016 r. na adres konferencja.bezpieczenstwo2016@gmail.com
Opłatę za udział w seminarium należy uiścić do 30 września 2016 r.
www.uph.edu.pl/wydarzenia/najblizsze-wydarzenia/4197-iii-miedzynarodowe-seminarium-naukowe-z-cyklu-polska-rosja-na-temat-percepcja-wspolczesnych-wyzwan-kryzysow-i-konfliktow-miedzynarodowych