Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim – dokonania, problemy, perspektywy

Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim – dokonania, problemy, perspektywy

Organizator:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
  • Kongres Polaków w Republice Czeskiej
  • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
  • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn
  • Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Cieszyn

Termin zgłoszeń:2016-07-30
Termin konferencji:2016-10-18 do 2016-10-18
Miejscowość: Cieszyn
Opłata konferencyjna od:100 zł brutto
Dane kontaktowe: Kartę zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres sekretarza konferencji mgr Aleksandry Gancarz: a.gancarz21@gmail.com
Informacje ogólne: Konferencja wpisuje się w bogaty i różnorodny program I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego. Jej głównym celem jest dokonanie swoistej syntezy kierunków badań z różnych dziedzin nauki i ich rezultatów. Oczekujemy uzyskania odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są perspektywy badań nad pograniczem polsko-czeskim?
  • Jakie wątki powinny zostać włączone do programów badawczych?
  • Czy i jakie są deficyty badań nad pograniczem polsko-czeskim?
  • W jakim zakresie wiedzę o rzeczywistości tego pogranicza można wykorzystać w praktyce społecznej, edukacyjnej, działalności samorządowej i współpracy transgranicznej?

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł. Nie przewidujemy publikacji pokonferencyjnej.