Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Edukacja XXI wieku

Edukacja XXI wieku

Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Termin zgłoszeń:2016-10-12
Termin konferencji:2016-10-19 do 2016-10-21

Miejscowość: Szczyrk
Opłata konferencyjna od:350 zł brutto

Dane kontaktowe: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań z dopiskiem:
Konferencja „Edukacja XXI wieku”
bądź adres e-mail: edukacja@wsb.net.pl / zaneta.kowalska@wsb.net.pl / 509 495 077

Informacje ogólne: Konferencja jest adresowana do przedstawicieli różnych środowisk – zarówno nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, ludzi nauki, biznesu i administracji, jak i pracowników instytucji państwowych oraz samorządowych. Serdecznie zapraszamy także brać studencką oraz osoby i firmy związane z szeroko rozumianą edukacją.
Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat przestrzeni edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wymiana poglądów na temat kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem różnorodnych obszarów edukacyjnych.