Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

„Ogólnopolska diagnoza deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski”

„Ogólnopolska diagnoza deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski”

Niemal rok trwały nasze prace nad „Ogólnopolską diagnozą deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski”, która identyfikuje wyzwania i bariery rozwoju usług środowiskowych w jednostkach pomocy społecznej i gminach.

Raport z badań jest już gotowy – możliwy do pobrania!

To największa przeprowadzona do tej pory diagnoza usług środowiskowych i deinstytucjonalizacji (przechodzenia od opieki w instytucjach do opieki w środowisku). Została przeprowadzona na zlecenie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, we współpracy z firmą badawczą PBS.

W diagnozie wzięło udział ponad 3,5 tys. odbiorców usług, ponad 2,6 tys. pracowników instytucji pomocy społecznej oraz ponad 500 przedstawicieli samorządów gminnych. Szczegółowo zbadane zostało 256 podmiotów świadczących usługi stacjonarne i środowiskowe. Łącznie w badaniu uczestniczyło ponad 8,3 tys. odbiorców i dostawców usług.

Zapraszamy do lektury – to ponad 380 stron analiz i wniosków, jak skutecznie rozwijać usługi społeczne, by zapewnić wsparcie i wysokiej jakości życie w środowisku dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, osobom starszym i niesamodzielnym, osobom z niepełnosprawnościami, w kryzysach psychicznych czy w kryzysie bezdomności.

Raport w wersji on-line pobrać można ze strony: www.uczelniakorczaka.pl/raport-deinstytucjonalizacja

Badanie powstało we współpracy z ekspertami Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz firmą badawczą PBS. Raport został opracowany przez olbrzymi zespół badawczy, liczący prawie 40 osób, reprezentujących 14 placówek naukowych i instytucji. Dziękujemy za współpracę: Piotr Bańczyk, Piotr Brud, Krzysztof Chaczko, Jan Cieciuch, Anna Czyżkowska, Inga Domagała, Aldona Frąckiewicz-Wronka, Maria Gagacka, Izabela Grabowska, Mirosław Grewiński, Bartosz Jasiński, Marek Kawa, Hanna Kelm, Marek Klimek, Jerzy Krzyszkowski, Joanna Lizut, Monika Makowiecka, Karolina Michalczyk, Anna MirczakNorbert G. PikułaPawel Rabiej, Tomasz Rowiński, Bohdan Skrzypczak, Joanna Szczepaniak-Sienniak, Paweł Wiśniewski, Anna Zasada-Chorab, Agnieszka Zaborowska, Wiesław Zając, Bożena Zasępa, Teresa Zbyrad, Ewelina Zdebska oraz Beata Ziębińska.

Dziękujemy również za zaufanie regionalnym ośrodkom polityki społecznej!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w LublinieRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Mazowieckie Centrum Polityki SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w OpoluRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWPRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa ŚląskiegoRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

#uczelniakorczaka #deinstytucjonalizacja #raport2023