Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Nowy wymiar składek członkowskich

Nowy wymiar składek członkowskich

Uprzejmie informujemy o podjęciu Uchwały ZG PTPS dot. podwyższenia wymiaru składki członkowskiej od roku 2024 r. Nowa wysokość rocznej składki członkowskiej  wynosi 100 zł, natomiast   studentom, asystentom i doktorantom przysługuje zniżka w wysokości 50% wymiaru składki – czyli  50,00 zł.

W przypadku wpłat dokonanych  do 31 marca 2024r., obowiązuje poprzednia wysokość składki członkowskiej  tj. 50 zł.

Dla wpłat dokonanych po 01 kwietnia 2024r. obowiązuje nowa wysokość składki członkowskiej  tj. 100 zł.

Członkowie PTPS  zalegający ze składkami dłużej niż 1 rok, proszeni są o kontakt mailowy – w celu zweryfikowania zaległości – na adres:  zg.ptps@gmail.com

 

 

Składki prosimy wpłacać na konto:

54 1020 1156 0000 7002 0061 1699

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa