Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konferencja: Tożsamość religijna i duchowa w pamięci zbiorowej i w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw

Konferencja: Tożsamość religijna i duchowa w pamięci zbiorowej i w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw

Zakład Polityki Społecznej Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na doroczną konferencję Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na temat: „Tożsamość religijna i duchowa w pamięci zbiorowej i w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2024 roku w Instytucie Nauk Socjologicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Współorganizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej; Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej; Fundacja „Jesteś Cudem”.

Konferencja poświęcona będzie refleksji nad tożsamością religijną i duchową w pamięci zbiorowej i funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw. Ramy debaty wyznaczać będą cztery obszary tematyczne: 1) ogólna refleksja o relacjach tożsamościowo-pamięciowych, 2) pamięć w edukacji i dydaktyce, 3) działalność dobroczynna w polityce społecznej inspirowana tradycją i pamięcią oraz 4) wzorce świętości i kontynuacja charyzmatów. Proponowane w ramach obszarów zagadnienia dają możliwość bardziej wnikliwej analizy, którą można będzie przedstawić zarówno w formie luźnej teoretycznej refleksji, jak i prezentacji wyników prowadzonych badań czy ukazaniu tzw. „dobrych praktyk”.
Zakładamy interdyscyplinarny charakter konferencji. Zapraszamy zarówno socjologów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (historyków, religioznawców, pedagogów, filozofów, teologów, psychologów, polityków społecznych itd.), którzy interesują się tożsamością religijną i pamięcią zbiorową. Mile widziani są także praktycy tj. przedstawiciele sektora samorządowego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych którzy podejmują działania na kanwie wyżej zakreślonych obszarów.

Tożsamość religijna i duchowa w pamięci zbiorowej i w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw – plik do pobrania

Program konferencji

Obszary i zagadnienia do dyskusji

I – Ogólne refleksje o relacjach tożsamościowo-pamięciowych

1. Religia i duchowość – kondycja i przemiany
2. Wpływ religijności i duchowości na deklarowane tożsamości
3. Praktyki religijne i duchowe a zbiorowe pamiętanie
4. Wspólnoty pamięci w kontekście doświadczeń religijnych i duchowych
5. Postacie i wydarzenia z historii wielkich religii a kanony pamięci
6. Religia a polityki historyczne i polityki pamięci
7. Tożsamości religijne a konflikty pamięci
8. Obrzędy religijne a rytuały pamięci

II – Pamięć w edukacji i dydaktyce

1. Miejsca kultu religijnego – miejsca pamięci, i ich rola w kształtowaniu postaw społecznych
2. Inspiracje płynące z wartości uosabianych przez postaci historyczne reprezentujące wielkie religie
3. Wielkie postaci z historii polskiego Kościoła jako źródła wzorców i autorytetów

III – Działalność dobroczynna w polityce społecznej inspirowana tradycją i pamięcią

1. Agape, filantropia, miłosierdzie – źródła działań pomocowych, inicjatywy i spuścizna
2. Podmioty wyznaniowe w trzecim sektorze
3. Działalność społeczna zgromadzeń zakonnych realizujących charyzmat świętych i błogosławionych
4. Doktryna katolickiej nauki społecznej i jej rola w kształtowaniu polityki społecznej
5. Aktualna działalność III sektora inspirowana wzorcami świętych
6. Nędzarze i filantropii – prototypy działań i współczesne inspiracje
7. Fundacje i stowarzyszenia czerpiące ze źródeł religii
8. Działalność Caritas – fenomen trwania i odpowiedź na współczesne wyzwania

IV – Wzorce świętości i kontynuacja charyzmatów

1. Związki polskich świętych i błogosławionych z miejscami pamięci narodowej i kultu religijnego
2. Świętość jako element życia codziennego oraz punkt odniesienia wyrażający się w konkretnych aktywnościach na rzecz dobra wspólnego
3. Święci na miarę naszych czasów – sposoby współczesnego definiowania i postrzegania świętości
4. 80 –ta rocznica zamordowania Rodziny Ulmów – pamięć przeszłości i wskazówki dla przyszłych pokoleń

Komitet naukowy:

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR- przewodnicząca
Dr hab. Paweł Prüfer, prof. AJP
Prof. Kaja Kazimierska, UŁ
Prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska, UW
Ks. prof. Janusz Mariański, KUL
Prof. Andrzej Szpociński, PAN
Dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR
Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
Dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH
Dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW
Dr hab. Ewa Stachowska, prof. UW
Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UKEN
Dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
Ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR
Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR
Dr hab. Mirosław Grewiński, prof. UK
Dr hab. Norbert Pikuła, prof. UKEN
Dr Rafał Boguszewski, SGGW
Dr Wojciech Klimski, UKSW
Komitet organizacyjny – Zakład Polityki Społecznej
Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
Dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR
Dr Sławomir Wilk, UR (sekretarz)
Dr Małgorzata Bozacka, UR
Mgr Julia Wydrzyńska
Mgr Sebastian Moskalski

Informacje organizacyjne:

Przyjmowanie zgłoszeń – 1 luty – 31 marca
Decyzja o przyjęciu referatu – 15 kwiecień
Opłata wpisowego – 30 kwiecień
Publikacja programu – 20 maj
Konferencja w Rzeszowie – 11-12 czerwiec

Kontakt do organizatorów: swilk@ur.edu.pl
Adres linku do rejestracji: https://forms.office.com/e/5HTFzkPNnP

Koszt konferencji 450 zł, obejmuje wyżywienie, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz wyjazd do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
Wpisowe nie obejmuje noclegu, który Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Opłata za udział w konferencji
Wpłata na konto Fundacji „Jesteś Cudem”, KRS 0001080734
MBank
Nr konta: 60 1140 2004 0000 3702 8451 2065
Tytułem: Opłata konferencyjna, Tytuł konferencji „Tożsamość religijna i duchowa”, Imię i nazwisko wpłacającego.