Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Jubileusz 90-lecia Urodzin prof. Adama Kurzynowskiego, wybitnego socjologa polityki społecznej

Jubileusz 90-lecia Urodzin prof. Adama Kurzynowskiego, wybitnego socjologa polityki społecznej

Szanowny Panie Profesorze!

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 90-lecia Urodzin pragnę złożyć Panu Profesorowi, w imieniu Zarządu oraz Członków Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i swoim własnym, serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania.

Proszę jednocześnie przyjąć podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę naukową i dydaktyczną w zakresie polityki społecznej oraz za wiedzę i doświadczenie przekazywane całym pokoleniom studentów i młodych pracowników nauki. Mamy głęboką świadomość, że to w znacznej mierze dzięki Panu Profesorowi i jego imponującemu dorobkowi oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej zawdzięczamy rozwój wiedzy w zakresie polityki społecznej w Polsce.

Z okazji obchodzonego przez Pana Profesora urodzinowego święta, proszę przyjąć najlepsze życzenia osobistej i zawodowej pomyślności, satysfakcji z wychowanych następców i dokonanych dzieł.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński