Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konferencja pod patronatem PTPS: Współpraca międzyinstytucjonalna a lokalne usługi społeczne – model, uwarunkowania i perspektywy

Konferencja pod patronatem PTPS: Współpraca międzyinstytucjonalna a lokalne usługi społeczne – model, uwarunkowania i perspektywy

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję pt. „Współpraca międzyinstytucjonalna a lokalne usługi społeczne – model, uwarunkowania i perspektywy”. Konferencja jest podsumowaniem projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” realizowanego przez Partnerstwo w składzie Sylpo System Sp. z o.o., JSNP Humanus, IPISS i Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie.

Model Współpracy to rozwiązanie pokazujące korzyści z łączenia aktywizacji zawodowej z budowaniem spójnego systemu usług społecznych. W ramach konferencji przewidziano liczne wystąpienia specjalistów z zakresu ekonomii społecznej oraz panel dyskusyjny. 

Konferencja odbędzie się 31 maja 2022 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Focus przy al. Warszawskiej 109 w Lublinie w godzinach 10-17. Do udziału szczególnie zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej, a także instytucji polityki społecznej oraz osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego. 

Szczegółowy harmonogram konferencji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w załącznikach. Rejestracji na konferencję dokonywać można za pośrednictwem strony internetowej http://vertopolska.pl/?s=rejestracja lub przesyłając podpisane skany dokumentów na adres nowymodel1@wp.pl

Osoba odpowiedzialna za rekrutacje:

Tomasz Brodziak

Tel. 796 149 533

E-mail:nowymodel1@wp.pl