Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konferencja w Gdańsku: O 100-leciu Polityki Społecznej i wyzwaniach dla sektora obywatelskiego

Konferencja w Gdańsku: O 100-leciu Polityki Społecznej i wyzwaniach dla sektora obywatelskiego

W przestrzeni Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 25 czerwca odbyła się kolejna konferencja w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej pt. „PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”.

Konferencję zorganizował Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku wraz z „lokalnym” oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszej części, analizę historyczną 100-lat polityki społecznej w Polsce zaprezentował w imieniu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (kierownik Zakładu Badania Jakości Życia w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, Wice Prezes PTPS), o teraźniejszości w imieniu MRPiPS mówiła dr Elżbieta Bojanowska (Podsekretarz Stanu w MRPiPS), zaś o wyzwaniach na przyszłość (w przede wszystkim systemu zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń społecznych) w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opowiadał Główny Ekonomista ZUS dr Paweł Wojciechowski. W drugiej części spotkania licznie zgromadzone audytorium miało okazje wziąć udział w dyskusji panelowej pt. „Trzeci sektor w 100-leciu polityki społecznej“. W dyskusji wzięli udział  Katarzyna Stanulewicz (dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Grażyna Truchanowicz (Dyrektor CIS w Gdyni), Marek Olechnowicz (Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych) oraz Artur Rajkowski (Fundacja Pokolenia). Niewątpliwie województwo pomorskie charakteryzuje się bardzo prężną działalnością podmiotów pozarządowych, których przedstawiciele na bazie doświadczeń potrafili zainspirować uczestników konferencji do refleksji nad potencjałem wielosektorowości w polityce społecznej i scenariuszach wzmacniania kondycji III sektora w Polsce na miarę wyzwań i potrzeb.