Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

W dniu 9 lipca 2018 roku w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) odbyła się regionalna konferencja „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, przygotowana w ramach jubileuszu 100 – lecia polskiej polityki społecznej. Głównym organizatorem wydarzenia był Wojewoda Łódzki, a za merytoryczną stronę przedsięwzięcia odpowiadał  członek ZG PTPS prof. UŁ dr hab. Jerzy Krzyszkowski.

W konferencji czynnie uczestniczyli politycy: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Elżbieta Bojanowska, Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau, Prezes ŁSSE Marek Michalik oraz Senator RP dr Ryszard Majer.  Całość wydarzenia rozpoczęły wystąpienia Wojewody Łódzkiego prof. Zbigniewa Rau oraz Prezesa ŁSSE Marka Michalika.

Konferencja w swojej części zasadniczej składała się z dwóch paneli. W pierwszym z nich poruszano tematy związane z historią, sytuacją aktualną oraz prognozami w obszarze polityki społecznej w Polsce. W tej części występowali kolejno: prof. UŁ dr hab. Jerzy Krzyszkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Elżbieta Bojanowska oraz wicedyrektor w Gabinecie Prezesa ZUS dr Beata Samoraj – Charitonow. Drugą część konferencji wypełnił, prowadzony przez prof. UŁ dr hab. Jerzego Krzyszkowskiego, panel  dyskusyjny poświęcony problemom deinstytucjonalizacji usług socjalnych oraz aktywizacji niesamodzielnych. Panelistami byli – reprezentujący Uniwersytet Łódzki  prof. zw. dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. UŁ dr hab. Piotr Szukalski. Obok nich wypowiadali się  praktycy z instytucji polityki społecznej oraz organizacji pozarządowych działających w Łódzkiem: prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Agnieszka Niedźwiedzka oraz dr n med., lekarz geriatra Robert Błaszczak.

Konferencji towarzyszyła mobilna wystawa:  „100 lat Polityki Społecznej w Polsce”. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej było partnerem merytorycznym Konferencji.