Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

100-lecie Polskiej Polityki Społecznej– konferencja regionalna w Toruniu

100-lecie Polskiej Polityki Społecznej– konferencja regionalna w Toruniu

W dniu 14 czerwca odbyła się w Toruniu kolejna konferencja w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej pt. „PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”. Przedstawiciele instytucji publicznych i pozarządowych zaangażowani na co dzień w praktykę oraz badacze problematyki lokującej się w obszarze polityki społecznej z regionu kujawsko-pomorskiego spotkali się w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja zorganizowaną przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Toruniu) oraz pracowników UMK składała się „tradycyjnie” z dwóch części. W pierwszej części, analizę historyczną 100-lat polityki społecznej w Polsce zaprezentował w imieniu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej prof. dr hab. Krzysztof Piątek (kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu), o teraźniejszości w imieniu MRPiPS mówiła dr Ewa Flaszyńska (Dyrektor Departamentu Rynku Pracy MRPiPS), zaś wyzwania przyszłości kreśliła w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr Zofia Czepulis-Rutkowska (dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej ZUS). Druga część spotkania, zatytułowana „Rynek pracy  w 100-leciu polskiej  polityki społecznej“, została poświęcona różnym aspektom zmian na rynku pracy jako wyzwaniu dla polityki społecznej. Sesja uwzględniała prezentacje dr Jarosława Oczki (UMK), dr hab. Arkadiusza Karwackiego, prof. UMK (UMK, PTPS), dr Karoliny Kluth (WUP w Toruniu) oraz Ewy Banaszak (Biuro Karier UMK). Wystąpienia wzbudziły uczestników do żywej dyskusji z panelistami  na temat niezbędnych kierunków reform społecznych w Polsce.