Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów „Nic o nas bez nas”

Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów „Nic o nas bez nas”

W dniu 14 grudnia 2023 roku odbyła się na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów Nic o nas bez nas” Konferencja zorganizowana była przez Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.
Zadanie finansowane było ze środków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.