Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Webinar: „Rozwój usług środowiskowych i deinstytucjonalizacja w Polsce z perspektywy odbiorców i instytucji. Trendy, oczekiwania, wyzwania”.

Webinar: „Rozwój usług środowiskowych i deinstytucjonalizacja w Polsce z perspektywy odbiorców i instytucji. Trendy, oczekiwania, wyzwania”.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Uczelni Korczaka zapraszamy do udziału w webinarium on-line: „Rozwój usług środowiskowych i deinstytucjonalizacja w Polsce z perspektywy odbiorców i instytucji. Trendy, oczekiwania, wyzwania”.

Wydarzenie odbędzie się 13 marca w godz. 13:00-14:30.

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/3138800596255605/

Obowiązują zapisy poprzez podany w treści wydarzenia formularz Forms – link do Forms poniżej:

https://forms.office.com/e/F4C54yX2dC

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną główne wnioski i rekomendacje z raportu „Ogólnopolskie badanie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski”, który został zrealizowany przez Uczelnię Korczaka na zlecenie regionalnych ośrodków polityki społecznej. W opracowaniu diagnozy brało udział prawie 40 badaczy z całego kraju. Raport przedstawia siedem głównych wniosków dotyczących m.in. oczekiwań odbiorców usług społecznych, przygotowania instytucji pomocy społecznej do zmian, wykorzystania technologii, współpracy międzysektorowej oraz zaangażowania samorządów w zmiany. Przedstawione zostaną również konkretne rekomendacje dla instytucji i ich liderów.

W webinarze wezmą udział koordynatorzy badania: Prof. Mirosław Grewiński, dr Joanna Lizut oraz Paweł Rabiej.

Zapraszam do zapoznania się z wnioskami z badania (można je pobrać w linku)

https://uczelniakorczaka.pl/raport-deinstytucjonalizacja/

oraz dyskusji o wyzwaniach rozwoju usług środowiskowych w Polsce!