Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

II tom „Portretów w polityce społecznej”

II tom „Portretów w polityce społecznej”

Ukazał się drukiem kolejny – drugi już – tom „Portretów w polityce społecznej”, wyjątkowy obraz kolejnego grona wybitnych członków środowiska polskich polityków społecznych. Publikacja jest kontynuacją serii, która ostatecznie składać się ma z 4 tomów. Inicjatorzy serii wydawniczej i jednocześnie redaktorzy nowego tomu „Portretów…” Mirosław Grewiński i Arkadiusz Karwacki, pomimo utrudnień spowodowanych przez pandemię COVID-19, prezentują 25 wywiadów z postaciami, które wciąż aktywnie wzbogacają dyskurs wokół polityki społecznej w wymiarze teoretycznym, badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym a jednocześnie spełniają rolę nauczycieli i inspiratorów dla młodszych generacji studentów i badaczy. 25 osobistych historii pokonywania naukowej drogi, ale jednocześnie barwne i przenikliwe retrospekcje, diagnozy i prognozy dotyczące polityki społecznej w Polsce i poza naszym krajem. Książka ukazała się pod szyldem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej dzięki wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz PZU SA. Na początku 2021 roku planowane jest zorganizowanie spotkania (w formule zdalnej) poświęconego promocji książki a przede wszystkim osobistych historii związków bohaterów 2 tomu „Portretów…” z polityką społeczną.

Zapraszamy do lektury

Patronat ZUS i PZU