Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Diagnoza problemów społecznych Mazowsza oraz koncepcji opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030

Diagnoza problemów społecznych Mazowsza oraz koncepcji opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030

Niezmiernie milo Nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej wzięło udział w opracowaniu na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie „diagnozy problemów społecznych Mazowsza oraz koncepcji opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030”. Przedmiotem analizy było zaproponowanie formuły, struktury i w części treści dokumentu o charakterze strategicznym, który będzie programował politykę społeczną dla województwa mazowieckiego na lata 2021–2030. Obowiązek przygotowania Strategii wynika z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdzie wymienia się, że do zadań samo-rządu województwa należy opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa

Opracowany przez Władze Naszej Uczelni i jednocześnie ekspertów PTPS-u dokument został zatwierdzony przez Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Dokument opracowany został w składzie:

  • prof. dr hab. Mirosław Grewiński
  • prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz
  • dr Joanna Lizut

Serdecznie gratulujemy !!!!!!!!!