Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Determinanty społecznej polityki zrównoważonego rozwoju. Syndykalizm, społeczna odpowiedzialność biznesu, ograniczony wzrost gospodarczy

Determinanty społecznej polityki zrównoważonego rozwoju. Syndykalizm, społeczna odpowiedzialność biznesu, ograniczony wzrost gospodarczy

T.5 Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, DETERMINANTY SPOŁECZNEJ POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. SYNDYKALIZM, SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU, OGRANICZONY WZROST GOSPODARCZY, ss. 144, Poznań 2014. ISBN 978-83-64246-48-7.

(Rec. Adam Kurzynowski)

Spis treści (tytuły rozdziałów):

Rozdział I
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. KWESTIE DEFINICYJNE … 17

Rozdział II
SYNDYKALIZM … 35

Rozdział III
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU … 61

Rozdział IV
OGRANICZONY WZROST GOSPODARCZY … 89