Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych

Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych

Ukazała się publikacja dofinansowana przez PTPS: „Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych”, pod red. Adama Kubowa i Joanny Szczepaniak-Sienniak. PN UE we Wrocławiu nr 292, 2013.

Spis treści i wstęp