Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Deficyt polityki społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego. Zarys problematyki na przykładzie państw Bałkanów Zachodnic

Deficyt polityki społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego. Zarys problematyki na przykładzie państw Bałkanów Zachodnic

T. 3 Przemysław Żukiewicz, DEFICYT POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO. Zarys problematyki na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich, ss. 175, Poznań 2013. ISBN 978-83-64246-16-6.
(Rec. Krzysztof Piątek)

Spis treści (tytuły rozdziałów):
Rozdział I
IDEOLOGICZNY WYMIAR SPORU O PRZYCZYNY KRYZYSU GOSPODARCZEGO ORAZ O ROLĘ PAŃSTWA W NIWELOWANIU JEGO SKUTKÓW … 19
Rozdział II
REPUBLIKA SERBII: KREDYTOWY MULTILATERALIZM … 39
Rozdział III
CZARNOGÓRA: NADZIEJA W TURYSTYCE … 61
Rozdział IV
REPUBLIKA MACEDONII: INWESTYCJE W TOŻSAMOŚĆ … 83
Rozdział V
REPUBLIKA ALBANII: NISKIE PODATKI … 105
Rozdział VI
BOŚNIA I HERCEGOWINA ORAZ KOSOWO: PAT USTROJOWY … 123
Rozdział VII
PRÓBA PODSUMOWANIA: STRATEGIE ZAPOBIEGANIA SPOŁECZNYM SKUTKOM KRYZYSU GOSPODARCZEGO W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH W PERSPEKTYWIE REGIONALNEJ … 137