Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Polityka Społeczna w Polsce

Polityka Społeczna w Polsce

T. 6 Krzyszkowski J., Gawrycki M.F., Kusztelak A., Makarewicz-Marcinkiewicz A. (red. nauk.), POLITYKA SPOŁECZNA W POLSCE. Stan badań i programy kształcenia w szkole wyższej, ss. 228, Poznań 2016. ISBN 978-83-64246-19-7.
(Rec. Barbara Rysz-Kowalczyk)

Spis treści:
Wprowadzenie (Jerzy Krzyszkowski, Marcin Florian Gawrycki, Andrzej Kusztelak, Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz) … 7
Część I
POLITYKA SPOŁECZNA W POLSCE – WYBRANE KWESTIE BADAWCZE
1. Naukowe tradycje polityki społecznej w Polsce – Julian Auleytner … 25
2. Główne nurty badawcze w międzynarodowej porównawczej polityce społecznej (comparative social policy) – Mirosław Księżopolski … 57
3. Problemy lokalne w polityce społecznej – badania, kształcenie, praktyka – Adam Kurzynowski … 81
4. Polskie partie polityczne wobec polityki społecznej – ideologizacja przekazu czy wyborczy pragmatyzm? – Przemysław Żukiewicz … 97
5. Kwestia pracy i zatrudnienia w warunkach zrównoważonego rozwoju – Eugeniusz Kośmicki … 111
6. Polityka mieszkaniowa i jej związki z polityką społeczną – znaczenie wymiaru przestrzennego – Maciej Cesarski … 137
7. Nowoczesne zarządzanie publiczne a wartość publiczna w instytucjach polityki społecznej – Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Rafał Musialik … 157
Część II
STAN BADAŃ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W RÓŻNYCH UCZELNIACH WYŻSZYCH
1. Badania w obszarze polityki społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego – Jerzy Krzyszkowski … 175
2. Zakład Polityki Społecznej Instytutu Socjologii UMK – geneza, rozwój, perspektywy – Krzysztof Piątek … 187
3. Dorobek badawczy i publikacyjny z zakresu polityki społecznej WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie – Mirosław Grewiński … 203
4. Ważniejsze osiągnięcia badawcze i publikacyjne KNS i KP UP w Poznaniu związane z problematyką polityki społecznej – Marcin Florian Gawrycki, Kazimierz Wojnowski, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień … 221
Część III
NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU POLITYKA SPOŁECZNA W SZKOŁACH WYŻSZYCH OPARTE NA KRAJOWYCH RAMACH KWALIFIKACJI
1. Polityka społeczna w programie kształcenia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Laura Koba … 241
2. Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku polityka społeczna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego – Michał Sobczak, Tomasz Karkowski … 257
3. Wdrażanie programu kształcenia opartego na Krajowych Ramach Kwalifikacji i efektach kształcenia dla kierunku polityka społeczna – z doświadczeń UP w Poznaniu – Andrzej Kusztelak, Marcin Florian Gawrycki, Przemysław Żukiewicz, Eugeniusz Kośmicki, Wojciech L. Janik … 275
4. Efekty kształcenia zamiast standaryzacji kierunków studiów. Implementacja na przykładzie kierunku polityka społeczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz … 291
5. Polityka społeczna jako obszar kształcenia na kierunkach politologia i polityka publiczna – Marta Makuch, Dorota Moroń … 309
6. Studenci polityki społecznej u progu zawodowej kariery – na tle niektórych innych kierunków studiów o społeczno-humanistycznym charakterze – Krzysztof Wołodkiewicz … 327
Noty o Autorach (oprac. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz) … 339
Załącznik nr 1: Rekomendacje dotyczące statusu polityki społecznej … 349
Załącznik nr 2: Efekty kształcenia dla kierunku polityka społeczna na studiach I stopnia na różnych uczelniach wyższych w Polsce … 355