Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

100 –lecie publicznych służb zatrudnienia

100 –lecie publicznych służb zatrudnienia

23 stycznia 2019 roku prezes ZG PTPS prof. Mirosław GREWIŃSKI wziął czynny udział w jubileuszowej konferencji pn. „100 –lecie publicznych służb zatrudnienia” zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Stadionie Narodowym. Wystąpienie prof. M. Grewińskiego zatytułowane  –„Publiczne służby zatrudnienia w kontekście realizacji polityki społecznej w Polsce – od przeszłości do przyszłości” spotkało się z żywym przyjęciem i zainteresowaniem uczestników, którzy reprezentowali powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. W sumie na konferencji było 550 uczestników z wszystkich kluczowych instytucji rynku pracy w Polsce. Zamierzeniem MRPiPS jest również organizacja w 2019 roku 4 konferencji makroregionalnych  i innych wydarzeń jubileuszowych.