Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Perspektywy współpracy badawczej CIOP z PTPS

Perspektywy współpracy badawczej CIOP z PTPS

W dniu 21 stycznia 2019 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP) odbyło się seminarium pt. „Badania społeczne wobec aktualnych i przyszłych wyzwań w środowisku pracy”. Seminarium służyło dyskusji nad potencjałem współpracy badawczej między CIOP a środowiskiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Na bazie cennej i owocnej kooperacji tych dwóch podmiotów w organizacji obchodów 100-lecia polityki społecznej w Polsce Pani prof. Danuta Koradecka (dyrektor CIOP) zainicjowała wymianę doświadczeń i współpracę w obszarze badań nad środowiskiem pracy, co spotkało się z żywym odzewem ze strony Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.

W seminarium z ramienia PTPS wzięli udział członkowie ZG w osobach profesorów Mirosław Grewińskiego, Arkadiusza Karwackiego i Jerzego Krzyszkowskiego oraz członkowie towarzystwa, na czele z prof. Julianem Auleytnerem (wieloletnim Prezesem PTPS) w osobach prof. Barbary Szatur-Jaworskiej, dr Joanny Lizut, Piotra Nowaka Skrypan i Moniki Fedorczuk.

Seminarium uwzględniało dyskusję nad prezentowanymi przez pracowników CIOP tematami uwzględnionymi w ramowym programie badawczym przewidzianym do realizacji przez Instytut w najbliższych latach, ale także wizyty w laboratoriach CIOP, które stanowiły nie lada atrakcję dla gości z PTPS (szczególnie Laboratorium zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej czy Komory do badań akustycznych). Uczestnicy seminarium umówili się na kolejne spotkanie (tym razem gospodarzem ma być PTPS) i dalsze działania, mające na celu konkretyzację płaszczyzn i form współpracy badawczej dwóch środowisk.

 

Jako środowisko PTPS bardzo dziękujemy za wolę współpracy, inicjatywę, ale także niezwykłą gościnność, z jaką spotkaliśmy się w samym Instytucie ze strony wszystkich pracowników: zarówno podczas seminarium, jak i wizyt w poszczególnych laboratoriach.