Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Pierwsza z 16 konferencji na 100-lecie polskiej polityki społecznej

Pierwsza z 16 konferencji na 100-lecie polskiej polityki społecznej

11 czerwca bieżącego roku odbyła się we Wrocławiu pierwsza z 16 regionalnych konferencji wpisujących się w obchody jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej, zainicjowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z partnerami: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Narodowym Centrum Kultury, a także Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej. Głównymi organizatorami wrocławskiej konferencji był Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Gości przywitali Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński oraz Dorota Moroń, prezes Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W ramach dwóch sesji zaproszeni prelegenci i paneliści wskazywali na rolę i rangę polityki społecznej, jako dziedziny aktywności państwa i jego instytucji, tradycje polityki społecznej, aktualne działania w tym zakresie oraz wyzwania przyszłości.

Pierwsza sesja dotyczyła przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki społecznej. W jej ramach swoje wystąpienia wygłosili: Mirosław Grewiński, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, który analizował historię polskiej polityki społecznej, Lidia Ułanowska, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, omawiająca aktualne działania w obszarze społecznym oraz Dorota Głogosz, radca prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wskazująca na przyszłość polityki społecznej. Sesję poprowadziła Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz.

Druga sesja obejmowała dyskusję panelową dotyczącą polityki rodzinnej, w której udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, administracji publicznej oraz sektora pozarządowego: Adam Kubów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dorota Moroń z Uniwersytetu Wrocławskiego, Małgorzata Sawicka, prezes Fundacji Przystanek Rodzina, Dariusz Szrejder, rzecznik ds. rodziny w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu oraz zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Danuta Zawilla. Moderator, Stanisław Kamiński, poprowadził dyskusję wokół głównych wyzwań polityki rodzinnej oraz sposobów ich rozwiązania. Włączyli się w nią także inni uczestnicy konferencji poprzez dzielenie się własnymi refleksjami oraz zadawanie pytań prelegentom i panelistom.

11 czerwca bieżącego roku odbyła się we Wrocławiu pierwsza z 16 regionalnych konferencji wpisujących się w obchody jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej, zainicjowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z partnerami: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Narodowym Centrum Kultury, a także Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej. Głównymi organizatorami wrocławskiej konferencji był Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Gości przywitali Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński oraz Dorota Moroń, prezes Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W ramach dwóch sesji zaproszeni prelegenci i paneliści wskazywali na rolę i rangę polityki społecznej, jako dziedziny aktywności państwa i jego instytucji, tradycje polityki społecznej, aktualne działania w tym zakresie oraz wyzwania przyszłości.

Pierwsza sesja dotyczyła przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki społecznej. W jej ramach swoje wystąpienia wygłosili: Mirosław Grewiński, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, który analizował historię polskiej polityki społecznej, Lidia Ułanowska, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, omawiająca aktualne działania w obszarze społecznym oraz Dorota Głogosz, radca prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wskazująca na przyszłość polityki społecznej. Sesję poprowadziła Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz.

Druga sesja obejmowała dyskusję panelową dotyczącą polityki rodzinnej, w której udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, administracji publicznej oraz sektora pozarządowego: Adam Kubów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dorota Moroń z Uniwersytetu Wrocławskiego, Małgorzata Sawicka, prezes Fundacji Przystanek Rodzina, Dariusz Szrejder, rzecznik ds. rodziny w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu oraz zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Danuta Zawilla. Moderator, Stanisław Kamiński, poprowadził dyskusję wokół głównych wyzwań polityki rodzinnej oraz sposobów ich rozwiązania. Włączyli się w nią także inni uczestnicy konferencji poprzez dzielenie się własnymi refleksjami oraz zadawanie pytań prelegentom i panelistom.