Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Zmarła prof. dr hab. Dorota Kotlorz

Zmarła prof. dr hab. Dorota Kotlorz
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Doroty Kotlorz. Profesor nauk ekonomicznych, profesor honorowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorki wielu publikacji, ekspertyz i recenzji naukowych z zakresu ekonomii rynku pracy, polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy. Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.
Informacja o pogrzebie została zamieszczona na stronie internetowej Uczelni.