Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

40 Kongres Polityki Społecznej za nami

40 Kongres Polityki Społecznej za nami

W imieniu Pani prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej – przewodniczącej KNoPiPS PAN , Pana prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego – prezesa ZG PTPS oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji, serdecznie dziękujemy za liczny udziału w Kongresie Polityki Społecznej, jubileuszowej – 40 konferencji polityków społecznych, który odbył się w dn. 30-31 maja 2023 r. w Warszawie.

Było to spotkanie inspirujące, podczas którego padło sporo pomysłów i propozycji co do kształtowania wizji polityki społecznej. Wierzymy, że jako środowisko naukowe wspólnie jesteśmy w stanie wnieść duży wkład w rozwój społeczny i gospodarczy, a także zadbać o dalszy rozwój naszej dyscypliny.

 Cieszę się, że na Jubileuszową 40 – Konferencję Polityków Społecznych udało nam się zgromadzić tak wielu znaczących badaczy, ekspertów i decydentów w zakresie polityki społecznej.