Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Wizyta przedstawicieli władz lokalnych Bułgarii

Wizyta przedstawicieli władz lokalnych Bułgarii

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej jest partnerem merytorycznym międzynarodowego projektu „Social One Stop Shop”, realizowanego wspólnie z przedstawicielami instytucji społecznych z gminy Aksakovo w Bułgarii. W terminie 24–26 kwietnia 2018 roku przedstawiciele władz lokalnych Bułgarii odwiedzili Polskę, gdzie mieli zapewniony program wizyty studyjnej, przygotowany przez prof. Mirosława Grewińskiego. Program dotyczył spotkania z dyrektorami departamentów merytorycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wizyty w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, spotkania w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa Praga Południe, wizyty w Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Lokalnej na ul. Paca 40 w Warszawie oraz wizyty w innowacyjnej placówce edukacyjnej No Bell Montessori School w Konstancinie Jeziornej.

Wykład inauguracyjny dla delegacji bułgarskiej wygłosili prof. Mirosław Grewiński i dr Joanna Lizut. Podczas wizyty odbyła się również uroczysta kolacja, w której udział wzięli wszyscy reprezentanci  strony bułgarskiej, a ze strony PTPS: prof. Mirosław Grewiński, dr Joanna Lizut, prof. Ryszard Szarfenberg i  Aneta Szarfenberg. We wrześniu kilkoro przedstawicieli PTPS weźmie udział w międzynarodowej konferencji w Bułgarii poświęconej zintegrowanym usługom społecznym.